Любен Дилов
Почетен председател на  ПП „Движение Гергьовден“:
„Ние сме хора, които винаги сами сме правили живота си, не благодарение, а независимо от обстоятелствата.“