Има българи, които са верни на принципи и на хора, а не на идеологии и партии. Тези хора търсим, за да им предложим вера според вера, заедно с “Движение Гергьовден”.

Партия

ГЕРГЬОВДЕНСКО КРЕДО

ПРИОРИТЕТИ

Ето някои от каузите ни:

КУЛТУРА

√ Промяна в закона за ДДС, която да осигури 9% данък добавена стойност върху всички печатни издания, включително и периодичните, както и за техните електронни носители;

СИГУРНОСТ

√ Инвентаризация и оценка на разполагаемата техника и професионален състав за реакция при големи производствени аварии и бедствия;

АДМИНИСТРАЦИЯ

√ Закон за личната отговорност на държавния чиновник. Без усъвършенствано законодателство относно личната отговорност са немислими добри намерения като „мълчаливото съгласие“, например. Смятаме, че този закон трябва да обхваща и съдебната система, където за съзнателното бавене, протакане или умишленото проваляне на досъдебния и съдебния процес трябва да се носи лична отговорност;

ЗДРАВЕ

√ Промяна в здравното законодателство, която да изясни и укрепи статута на парамедиците. Смятаме, че парамедицинската помощ има огромен потенциал, особено в по-слабо населените райони и може успешно да компенсира дефицита от медицински кадри. Развита парамедицинска служба би била от голяма помощ и в условията на пандемия, като тази от COVID-19;

ЧЕРНО МОРЕ

√ Актуализация на действащия и подготовка на нов Авариен план за Черно море;

√ Поправки в Закона за защита на Черноморското крайбрежие, които да гарантират както запазването на околната среда, така и стопанската инициатива, свързана с туризма. Например изясняване на термина „временно съоръжение“.

Още от

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Любен Дилов

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП "Движение Гергьовден"

"От всяка ситуация има поне три изхода. Два очевидни и един – интелигентен.

Да изберем интелигентния!"

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Ние сме хората, които не се нуждаехме от партия, но 1996 г. бяхме провокирани да я създадем, за да насърчаваме гражданското общество да се развива и за да попречим на лесно възраждащия се дух на страх и подчинение.

Доктор по икономика. Сертифициран инвестиционен консултант при Комисията за финансов надзор, а от 2019-та – сертифициран оценител за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България.

Драгомир Желчев Стефанов

Председател

Притежава висше икономическа образование. Успешно развива собствен бизнес. Един от учредителите на ПП „Движение Гергьовден“. От 2011 г. член на Изпълнителния съвет, а от 2013 г. – Заместник-председател на партията.

Георги Иванов Маринчев

Заместник-председател

Завършил Университет за национално и световно стопанство гр. София. Завършил Югозападен университет Неофит Рилски гр. Благоевград ”Право”, Магистър Професионален опит Вътрешен одитор в Публичния и в Частния сектор.

Емил Николов Киров

Председател - Контролен съвет

ПОЗИЦИИ

ОТ МЕДИИТЕ