Любен Дилов

Почетен председател на ПП „Движение Гергьовден“:

 „Ние сме хора, които винаги сами сме правили живота си, не благодарение, а независимо от обстоятелствата.“

ПИШЕ НИ

ГЕРГЬОВДЕНСКО

КРЕДО 

2021