ГЕРГЬОВДЕНСКО КРЕДО

Ето някои от намеренията ни:

√ Закон за публичност на лобизма (внасяли сме го в две народни събрания, стигали сме до второ четене)

√ Поправки в Закона за защита на Черноморското крайбрежие, които да гарантират както запазването на околната среда, така и стопанската инициатива, свързана с туризма. Например изясняване на термина „временно съоръжение“. Над 50 наши поправки на този закон имаше в 40-то народно събрание, но най-важните бяха препънати от ДПС и БСП тогава.

√ Закон за личната отговорност на държавния чиновник. Без усъвършенствано законодателство относно личната отговорност са немислими добри намерения като „мълчаливото съгласие“, например. Смятаме, че този закон трябва да обхваща и съдебната система, където за съзнателното бавене, протакане или умишленото проваляне на досъдебния и съдебния процес трябва да се носи лична отговорност;

√ Промяна в закона за ДДС, която да осигури 9% данък добавена стойност върху всички печатни издания, включително и периодичните, както и за техните електронни носители;

√ Промяна в здравното законодателство, която да изясни и укрепи статута на парамедиците. Смятаме, че парамедицинската помощ има огромен потенциал, особено в по-слабо населените райони и може успешно да компенсира дефицита от медицински кадри. Развита парамедицинска служба би била от голяма помощ и в условията на пандемия, като тази от COVID-19;

√ Законодателни стъпки в посока на въвеждане на 24-часови съдилища.

√ Уреждане на статута на рибарското селище в южната част на Бургаския залив „Ченгене скале“ (заедно с ГEРБ внесохме законопроект в 45-то народно събрание, но нямаше време да стигне до първо четене)

√ Лобиране за свикване на (последното в историята) Велико народно събрание с цел усъвършенстване на конституцията, премахване на самия институт на ВНС, въвеждане на двукамерен парламент, оптимизиране на фигурата на президента, въвеждане на мажоритарен вот в два тура, ново административно деление на територията и въвеждане на втора степен на местно самоуправление – местни парламенти;

√ Актуализация на действащия и подготовка на нов Авариен план за Черно море;

√ Инвентаризация и оценка на разполагаемата техника и професионален състав за реакция при големи производствени аварии и бедствия;

√ Оценка на необходимостта от законодателни промени, които без забавяне да започнат да се обсъждат в 47-то Обикновено народно събрание.